Herberg de Mulder
Megen
Bel: 06-53870552

Welkom bij De Vriendschap

Leuk voor de Corona-tijd

Youtube filmpje met verzamelstoten

Vanuit Nieuwegein

We maken jullie attent op een recente nieuwsbrief die het bestuur van onze sectie van de KNBB heeft doen uitgaan. Om deze te lezen behoef je alleen maar hier te klikken.
Onder het motto: "samen biljarten geeft meer effect" bevat deze nieuwsbrief teksten over een toernooi dat -"onder voorbehoud - wordt gepland in plaats van de landsfinales die in juni alijd in Nieuwegein worden gehouden. Ook worden er woorden gewijd aan de bondscontributie van het lopende seizoen. Voor de liefhebbers: er zijn nog altijd vacatures in het bestuur van de KNBB.

* * *  Let op: inmiddels heeft het bestuur van ons district aan de KNBB (sectie Carambole) laten weten dat ons district NIET zal deelnemen aan het in de nieuwsbrief aangekondigde toernooi. De argumenten daarvoor: 1. indien het mogelijk is om tegen die tijd weer te biljarten spelen we liever bij onszelf in de buurt en 2. voor het vaststellen van een goede of eerlijke afvaardiging zul je ook nog voorwedstrijden moeten spelen. District Oss heeft veel te veel leden om in dat die korte tijdspanne zinvol te doen. * * *